Μόνιμη Συλλογή

Μόνιμη Συλλογή

Πάνω από ένας αιώνας τέχνης

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου Ρόδου διαθέτει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων Νεοελληνικής Τέχνης, μετά την Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα.

Παρουσίαση Μόνιμης Συλλογής

Δημοτική Πινακοθήκη / Νεστορίδειο Μέλαθρο